สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)