ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการ (รถตู้) (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 14062561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการ (รถตู้) (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 14062561