ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18062561

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18062561