ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงสนามเด็กเล่น(ลานอเนกประสงค์)โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองนครพนม 26042561