ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนเทศบาลนครพนม 1-6 จำนวน 500 ชุด