ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนทัศนปทุมจากแยกถนนสุนทรวิจิตรถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)