ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนอภิบาลบัญชา จากแยกนิตโยถึงโรงเรียนอนุบาลนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)