เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08062561

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08062561